Our Story. Our History. Our Future.

27 Organizations Joined Forces

Malawakang Koalisyon, Itinatag

Umabot sa 27 mga organizasyon mula sa iba’t ibang bayan, at mula sa hanay ng iba’t ibang sektor ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang nagsama-sama nitong nakaraang Linggo Pebrero 24 at pormal nang itinatag ang Samahan ng mga Mindorenyo para sa Bayan at Kalikasan o SAMBAYANAN. Matatandaang nung Enero 5, nauna nang nagsama sama ang mga nasabing grupo upang pag-usapan ang mga isyung kihakaharap ng Mindoro sa usapin ng kalikasan. Base sa mga napagkasunduan ng naunang pulong, nagkaroon ng core group at secretariat na syang bumalangkas at nagplano ng kauna-unahang General Assembly at Araw ng Pagkakatatag. Umaabot sa may 100 mga indibidwal an dumalo sa nasabing pagpupulong kasama na ang ilang mga volunteers, mga delegado at mga observers mula sa hanay ng media at iba pang organisasyon… READ MORE STORY

1 Million Trees in Two Years

We only have 7% remaining forest cover. To reverse the trend and to counter the seemingly normal floodings everytime it rains, typhoon or none, SAMBAYANAN aims to plant 1 Million Trees in a span of two years.

Ban Single-Use Plastics

Plastics are an imminent threat not only to wildlife, but to our environment. SAMBAYANAN will educate, campaign and lobby our local governments to BAN Single-Use plastics in the Island of Mindoro.

Promote Organic Farming

To provide a massive educational awareness campaign on the use of Organic Farming.

Organize a Flood Summit

Organize an honest-to-goodness Flood Summit that includes all stakeholders in finally figuring out the cause of the massive flooding and its solution.

Para sa Bayan at Kalikasan

Manindigan at Sumapi!