Ross M Delgado

Ross M Delgado

Tagapangulo

Biography

Si Ross ay ipinanganak at nagmula sa isang mahirap napamilya sa Naujan, Oriental Mindoro. Sya ang bunsong anak nina Ricardo Garcia Delgado na nagmula sa Isla Verde, Batangas at Virginia Boquio Manuba ng Naujan. Lumaki sya halos at nagkaisip sa lansangan kasa-kasama ng kanyang mga magulang na noon ay ang pagiging peryante ang ikinabubuhay.

Sya ay namulat sa mga usaping panlipunan habang nag-aaral sa kolehiyo sa Maynila. Dito sya natutong mas makisalamuha sa iba’t ibang uri ng mga mamamayan at nahasang mag-organisa ng mga pamayanan, mula sa paaralan hanggang sa mga manggagawa at maralitang taga-lungsod.

Matapos ang matinding pinsala sa Lalawigan ng Oriental Mindoro taong 2015, iisa ang kanyang napagtanto: May malinaw na problema na kailangang hanapan ng solusyon. At matatamo lamang ang solusyon kung magkakaroon ng mas organisadong pagkilos ang mga mamamayan.

Kasama ang ilang piling mga taga Naujan na may pagmamalasakit sa bayan, itinayo nila ng grupong Batang Naujan na syang naguna sa pagsasaliksik, pagbabantay at pakikipaglaban upang mapangalagaan at maipagtanggol ang kalikasan ng Mindoro.

Mga Karanasan sa Pagkilos

2019-Present
Tagapangulo, SAMBAYANAN
2015-Present
Spokesperson, Batang Naujan
2001-2015
Executive Director, Naujenos Foundation
1998-2001
Community Relations Consultant, SBMA
1998-2001
General Manager, Olongapo Subic Castillejos San Marcelino Transport Services Multi-Purpose Cooperative, Inc. (OSCSMTSCI)
1995-1997
Chairperson, Organizing Committee Pinatubo Party
1994-1996
Central Council, SANLAKAS