Category

Hydro

Catuiran Hydropower Plant

Mapanira. 8 MW Hydro. Tinibag ang 2 bundok. Pinatag ang Ilog. Pasabog na ginagamit sa tunneling, sumisira sa kabundukan.