Month

January 2019
Calapan City. – Dahil kailangan nang pagbigkisin ang lahat ng mga organisadong grupo para sa ating mga hinaharap na suliranin sa probinsya, nagsasama sama ngayong araw ang iba’t ibang grupo mula sa iba’t ibang bayan at sector upang magkaisa para sa kalikasan. Sa naunang pahayag ng grupong Batang Naujan matapos ng malawakang pagbaha dala ng...