Upang Ipagtanggol ang Kalikasan, Isinilang ang SAMBAYANAN

Calapan City. – Dahil kailangan nang pagbigkisin ang lahat ng mga organisadong grupo para sa ating mga hinaharap na suliranin sa probinsya, nagsasama sama ngayong araw ang iba’t ibang grupo mula sa iba’t ibang bayan at sector upang magkaisa para sa kalikasan.

Sa naunang pahayag ng grupong Batang Naujan matapos ng malawakang pagbaha dala ng Bagyong Usman Disyembre 30, 2018, nanawagan ito ng pagkakaisa at pagkakaroon ng nagkakaisang pwersa laban sa problema ng malawakang pagbaha na kinakaharap ng probinsya halos taun-taon. Mahigit naman na 36 na organisadong grupo ang tumugon sa panawagan at hamon.

Ginanap ang pagpupulong at pagsama-sama sa isang kainan sa lungsod ng Calapan.

May mga sector ng kabataan, magsasaka, simbahan, kababaihan, katutubo, business, mga guro, laang-kawal, kapatiran, transportasyon, animal rights group, sibikong grupo at iba’t iba pang mga multi-sektoral na organisasyon ang mga dumalo sa pagtitipon na nanggaling pa sa mga iba’t ibang bayan ng Naujan, Calapan, Baco, Puerto Galera, Bongabong, Mansalay, Bulalacao, at Pinamalayan.

Isang napakalaking pagsasama-sama ito ng karamihan ng mga organisadong grupo sa probinsya. Kung kaya hindi naging madali sa una ang mga naging pag-uusap, dahil na rin sa napakaraming mga lehitimong sentimyentong bitbit ng bawat organisasyon na nais na talakayin sa maiklli at limitadong panahon.

Subalit sa bandang huli, dahil sa sinserong paglahok ng lahat ng grupo sa mga talakayan, nagkaroon ng pagkakaisa ang lahat na buoin ang isang compederasyon sa ilalim ng Samahan ng mga Mindorenyo para sa Bayan at Kalikasan o SAMBAYANAN.

Naging napaka mabakbuluhan ang mga naging mga talakayan at pagpupulong. Lahat halos ng naroroon ay nagkaroon ng pag-asa upang magkaroon ng malinaw na direksyon at iisang boses ang lahat ng organisadong grupo.

Matapos magtalaga ng core group at secretariat, agad naman itong nagpulong upang maisaayos ang lahat ng mga kakailanganin para sa pagdadaos ng isang General Assembly para sa samahan.

Leave a Reply