Day

July 19, 2019
Bunga ng patuloy na pangangalampag ng mga mamamayan ng Gloria laban sa mapanirang quarrying na nagpapatuloy sa kanilang bayan, napilitan nang makipag pulong ang kumpanyang inirereklamo sa mga mamamayang kontra rito. Ika-19 ng Hulyo ng magharap ang kumpanyang Premium Megastructures, Inc. (PMI) at mga representante ng Malamig Concerned Citizens (MCC), kasama ang Samahan ng mga...