Day

March 1, 2019
01
Mar

Kapayapaan Para sa Lahat, Mga Mapanirang Proyekto Tigilan

Bunga ng mga pangyayari nitong mga nagdaang araw, minarapat naming maglabas ng saloobin at manawagan sa lahat ng mga mamamayan, mga pulahang grupo at sa hanay ng ating kasundaluhan at kapulisan. Ang aming samahan ay naniniwala sa isang mapayapang pamamaraan ng pagsusulong ng kagalingan ng mga mamamayan at kalikasan ng Isla ng Mindoro. Ang karahasan...