Kapayapaan Para sa Lahat, Mga Mapanirang Proyekto Tigilan

Bunga ng mga pangyayari nitong mga nagdaang araw, minarapat naming maglabas ng saloobin at manawagan sa lahat ng mga mamamayan, mga pulahang grupo at sa hanay ng ating kasundaluhan at kapulisan.

Ang aming samahan ay naniniwala sa isang mapayapang pamamaraan ng pagsusulong ng kagalingan ng mga mamamayan at kalikasan ng Isla ng Mindoro. Ang karahasan ay kailanman hindi magiging paraan upang makamit ito.

Ang pangyayari ng panununog sa mga kagamitan ng Sta.Clara Power Corporation na isa sa aming inirereklamo matagal na, bagamat inako na ito ng Lucio De Guzman Command, ay kaduda-duda sa amin dahil sa araw at panahon ng pagsasagawa. Ito ay ginawa isang araw matapos ang pormal na pagkakatatag ng Samahan ng mga Mindorenyo para sa Bayan at Kalikasan (SAMBAYANAN).

Anuman ang dahilan sa “timing” ng pagsasagawa nito ay hindi malinaw.

Ang malinaw ay ang pagsagawa nito ay nagkaroon ng positibong reaksyon sa mga mamamayan. Subalit mainam na ipaliwanag sa mga mamamayan, na ang ganitong pamamaraan ay kailanman hindi katanggap-tanggap.

Kagabi, ay nagkaroon naman ng bakbakan sa Brgy. Malamig sa bayan ng Gloria. Malinaw na ang target dito ay ang nagpapanggap na “quarrying” project ng PMI at Octagon. Sa kinasamaang palad, isang alagad ng kapulisan ang binawian ng buhay.

Subalit mainam din nating suriin ang puno’t dulo ng mga banggang ito. Ito ay ang malinaw na pagsasawalang bahala sa mga problemang dala ng mga mapanirang proyekto sa Isla ng Mindoro.

Ang nalalagay sa alanganin ay ang mga mamamayan at an gating kasundaluhan na syang nakaatas na magseguro ng katahimikan ng bayan.

Kung kaya nananawagan kami sa lahat ng mga armadong grupo, iatras ang inyong mga pwersa at hayaang ang legal na pamamaraan ang Umiral. Mahaba man ang usaping legal, ito naman ang tamang paraan.

Huwag ninyong hayaang ang mga mamamayan at mga legal na organisadong grupo ang maipit sa labanan. Huwag ninyong hayaang may magbuwis pa ng buhay. Kapayapaan muna. Kami ay nakaandang maging daan, upang ito ay makamit dahil tanging sa pamamagitan ng kapayapaan makakamit ang tamang tahakin para sa lahat

Leave a Reply