Panawagan ng Pagkilos, Matagumpay na Inilunsad ng SAMBAYANAN

Curva Landmark, Naujan- Bilang tugon sa panawagan ng pagkilos kontra Mindoro Nickel Mining, matagumpay na inilunsad ng grupong SAMBAYANAN ang pagkilos kahapon Mayo 11.

Dahil ang panawagan ay ilulunsad sa huling araw ng campaign period, nagkaroon ng agam-agam ang mga kasapi ng samahan na ang naturang pagkilosd ay magiging pulitikal. Mayo 10, nagpulong ang Lupong Tagapg-Ugnay (Central Council) ng SAMBAYANAN.

Napagkaisahan na dahil ang panawagan ay kontra mina na amin ding mariing tinututulan, kami ay kinakailangang tumugon subalit may reserbasyon.

Kung walang pultikong sasama, ang grupo ng SAMBAYANAN ay sasama sa kilos protesta sa Victoria. Ngunit, kung may makikita kaming kandidato na naroron, ang SAMBAYANAN ay hindi sasali sa kanilang bulto, sa halip, ay magpoprotesta ang grupo ng sarili.

Alas 7:30 ng umaga ng magtipon ang mga kasama ng grupo sa Curva Landmark sa bayan ng Naujan. Ang grupo na manggagaling sa katimugan ng lalawigan ay sa bayan naman ng Gloria nagtipon.

Matapos mabuo ang grupo mula Curva Landmark, nagtungo ang mobilisasyon at nag motorcade patungong Gloria.

Sa pinagsanib na pwersa, umabot tayo ng mahigit 400 na partisipante sa kabila ng limitadong isang araw na preparasyon.

Nagkaroon tayo ng maikling Flash Mob sa bayan ng Gloria. Ito ay upang mairehistro ang ating pagkondena sa mapaminsalang quarrying operation ng dalwang kumpanyang PMI at Octagon sa Brgy. Malamig, Gloria na patuloy na sumisira sa kalikasang yaman ng bayan ng Gloria at pinoprotektahan ng pamahalaan.

Pagkatapos nito ay nagtungo ang mas malaking bulto at nagtungo pabalik sa Curva Landmark sa bayan ng Naujan kung saan tayo nagprograma. Malinaw ang kaisahan ng SAMBAYANAN.

Ang mga pagkilos upang Ipagtanggol ang Kalikasan ng Isla ng Mindoro ay marapat na ganapin ng walang kinikilingang pulitiko.

Ang isyu ng pulitika ay mapanghati sa lahat ng mga mamamayang Mindoreno. Dapat na isangtabi ang kulay at magsama-sama ang buong Isla ng Mindoro upang pangalagaan ang kalikasan.

Malinaw ang aming kasagutan… IPAGTANGGOL ANG KALIKASAN!

Leave a Reply